Tynset Østre Grunneierlag

Området ligger fra 10 minutter til en halv time fra Tynset sentrum via fylkesveien mellom Tynset og Tolga på østsiden av Glåma eller Brydalsveien. Det er fire ulike adkomstveier inn i området; Telneset Stasjon, Månveien fra Godtlandsfloen mellom Tynset og Telneset, Hobdseterveien (fra Brydalsveien) og Brydalsveien fra Brydalen. Totalt areal er 93.000 dekar.

Terreng- og naturtype:
Tynset Østre Grunneierlag ligger på mellom 490 og 1100 m.o.h. og furuskog og bjørkeskog er det herskende treslag. Det er plantet noe gran i området. Området har mange meget interessante formasjoner fra siste istid. En del av området øst for Stortela er derfor naturvernområde. 10- 20 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose.

Organisering og eierstruktur:
Laget er organisert som en forening med ca 135 andelshavere.
Styret består av 5 tillitsvalgte personer, samt et eget veiutvalg, jakt og fiskeutvalg og beiteutvalg. Årsmøte er øverste myndighet og avholdes i mars måned.

Styret 

 Navn  Tlf  Mail
 Leder  Henning Sandmæl  909 31 123  hsandmel@bbnett.no
 Jaktutvalget  Nils P Hagen  450 05 840  hagennilsp@gmail.com
 Veiutvalget  Morten Haugen  911 75 514 mohauge6@online.no
 Beiteutvalget  Per Erik Oldertrøen
Styremedlem Gunnar Bull Aakran

Fiske i Tynset Østre Grunneierlag.

Se Fishspot.no

Jakt i Tynset Østre Grunneierlag.

GPX fil jaktgrenser Tynset Østre last ned her.

GPX fil ikke jaktbart terreng last ned her.

Se Jaktspot.no