Tynset Vestre Grunneierlag.

Terreng- og naturtype:

Tynset Vestre Grunneierlag ligger på mellom 500 (Glomma) og 1000 (Gråvorda) m.o.h. Og det er furuskog som er det herskende treslag med bjørk i de høyere områder fra ca 720 m.o.h og oppover. En liten del av snaufjell rundt Gråvorda og Tverråvorda fra ca 900 m.o.h. og oppover. Fint og bra turterreng, med noe seterdrift og en del hytter. Vinter er det meget bra skiløypetraseer. Det er kort vei til både Glomma og Tunna som er meget gode fiskemuligheter.

Organisering og eierstruktur:

Laget er organisert som grunneierlag med 185 medlemmer. Arealet er fra 20 til 3500 dekar. Styret består av 5 tillitsvalgte personer, som er igjen delt opp i 3 utvalg. Årsmøtet er øverste myndighet og avholdes i mars/april måned.

Styret:

       
Leder Marianne Lunåsmo 958 49 230 t-lunaa@online.no
 Sekretær Karin Myren Graneng 970 82 601 karin.myren@gmail.com
 Jakt og Fiskeutvalget Geir Arne Mælan 415 63 703 geir_malan@yahoo.no
 Veiutvalget Odd Erik Hilton 952 30 119 oehilton@gmail.com
 Beiteutvalget Bjørn Aasen 907 77 873  

Vårt veinett:
Her er en oversikt over våre veier med bom.
Dette vil alltid være oppdatert med dato når veiene er åpne eller stengt.

 

 

  Kart Status Info
Åsan lia opp til Øymosletta Se kart Åpen  
Øymosletta over Milskiftet til Nyvangan Se kart Åpen  
Brennrud – Nyvangan Se kart Åpen  
Granheim – Nyvangan Se kart Åpen  
Langseterlia Se kart Åpen  
Skaret til Nyvangan Se kart Åpen  
Lonsjølia Se kart Åpen  

Fiske i Tynset Vestre Grunneierlag.

Se Fishspot.no

Jakt i Tynset Vestre Grunneierlag.

Kjøp/søk skogsfugl her.

Kjøp/søk hare her.

Kjøp/søk rådyr her.

 

Kart over jaktfelt Elg.

Jaktfelt Kart
Jaktfeltet Øylia Se kart
Jaktfeltet Åsan Se kart
Jaktfeltet Skarvdalan Se kart
Jaktfeltet Sjømoan Se kart
Jaktfeltet Bergefeltet Se kart
Jaktfeltet Kvanrøsta Se kart
Jaktfeltet Storåsen/Slåttåsen Se kart

Se jaktkontrakt elg for TVG.

Her er komplett medlemsregister for grunneiere og hytte eiere i Tynset Vestre Grunneierlag.
Se igjennom registret om du er registrert som rett eier med rett adresse og mail adresse.
Er det registrert noe feil, last ned skjema eierskifte og send sekretær Knut Aaseng.

SE MEDLEM / HYTTEEIER LISTE.

EIERSKIFTE SKJEMA

Årsmøte Styremøte
15.03.2016 Årsmelding 2015 HER    
27.03.2017 Årsmelding 2016 HER    
 19.03.2018  Årsmelding 2017 HER    
01.04.2019 Årsmelding 2018 HER