Tylldalen Grunneierlag

Kontaktinfo:

Mail: tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

Mob nr 91 39 63 69

Styret: Ola Engen        leder

Roar Hokstad   nestleder

Erland Horten   sekretær

Håvard Ovrum   styremedlem

Kari Wormstrand styremedlem

Terreng og naturtype:

Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og snaufjell. I hoveddalføret er det til dels noe bratte lier som flater ut innover mot fjellet. Ellers har området flere dalfører med blandings-og bjørkeskog.

Organisering og eierstruktur:

Tylldalen Grunneierlag er et BA-selskap med 135 andelshavere med eiendommer fra 50 til over 20 000 dekar. Hele området er organisert i grunneierlaget.

Styret består av 5 personer, samt et eget fiskeutvalg.

Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, avholdes i mars.

Produkter og salg:

Storviltjakt:

Området er organisert 10 jaktfelt for storvilt, hvor ett felt selges idet åpne marked for ett år av gangen. info tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

Småviltjakt:

Selges gjennom www.jaktspot.no

Beverjakt:

Det er mulig å kjøpe jaktkort, henvendelse tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

Fiske:

Tylldalen Grunneierlag disponer fisket i alle elver, bekker og vann. Etter mange år med betydelig innsats med fiskekultivering kan vi by fram mange muligheter for fine fiskeopplevelser. Fiskekort kjøpes i kortautomater som er plassert ved veibommene og enkelte vann, eller hos kortselgere. Tynsetkortet er også en mulighet. Vi har også døgnutleie av garnfiske i noen vann.

Det er gode muligheter for overnatting i seterhus og hytter i området.

Overnatting:

Huldreheimen