Nord-Østerdal Utmarkstjenester har kompetanse innen følgende:

  • Utmarksforvaltning
  • Viltforvaltning
  • Fiskeforvaltning
  • Sekretærtjenester
  • Prosjektstyring
  • Naturoppsynsoppgaver
  • Jakt og fiskeguiding
  • Fishspot og Jaktspot (Salg og markedsføring av jakt og fiske)
  • Samarbeid med www.viltraporten.no
  • Salg markedsføring