Nord-Østerdal Utmarkstjenester AS org.nr 999 342 809

 

Nord-Østerdal Utmarkstjenester et et firma som skal kunne tilby tjenester innen Utmarksforvaltning, alt innen fisk og vilt, samtidig være en aktør som kan bidra med næringsutvikling i utmark.

Vi har kontorsted på landbrukets hus på Tynset.

Våre eiere er lokale grunneierlag i Tynset området.