Tynset Vestre Grunneierlag kaller inn til Årsmøte 3.juni kl 19:30 i Lonås Grendehus. 

På grunn av den spesielle situasjonen landet er i, med spredning av Covid 19 og en pågående pandemi blir det ingen servering. Det vil bli satt ut stoler med rett avstand og vi oppfordrer folk til å ta med egen kaffekopp med kaffe. 

Da de nasjonale retningslinjene kun har åpnet for møter med inntil 50 deltakere er vi nødt til å be om påmelding i forkant. Normalt er vi færre enn 50 på årsmøtet, men det er langt flere som har rett til å møte og derfor må dette avklares på forhånd. 

Ved fler enn 50 påmeldte vil møtet utsettes til det er lov å samles fler enn 50. 

Oppdaterte årsmøtepapirer finnes på hjemmesiden 30 mai. Det er ingen endringer i saksliste, kun tekniske endringer grunnet utsettelsen.

Påmelding gjøres på e-post t-lunaa@online.no, eller på telefon 95849230 – Marianne Lunåsmo innen 1.juni.

Sakspapirer kan du laste ned her: Årsmøte for 2019- Sakliste med vedlegg