Årsmøte Tynset Utmarksråd 2018

Årsmøte Tynset Utmarksråd blir avholdt på Landbrukets hus onsdag 30. Mai 2018. kl.1930   Tynset Elgvald avholder et kort orienteringsmøte møte fra kl.19.00 Tema Avskytingsplan og Bestandsplan Avskytingsplan 2018-2021 Tynset elgvald Bestandsplan elg vest 2018-2021-24042018 Årsberetning TU TU-2017-18-Årsberetning ferdig  

Read More

Jegerkveld

  Jegerkveld 2016 Obligatorisk jaktledermøte Tynset elgvald og åpent for alle jegere/interesserte Tirsdag 20. September kl. 1930 «Koia», Nord-Østerdal Videregående skole Tema: Rendalen kjøtt informerer om levering av storviltkjøtt 2017, i tillegg til hvordan man skal ta prøver i forhold til sjukdommen CWD. Mattilsynet vil bistå, samt utlevere prøvetakingsutstyr. Gjennomgang og bruk av viltrapporten v/Stein Oddvar Østgård Nord-Østerdal Utmarkstjenester Kommunen informerer om varslingsrutiner ved påskyting og øvrig informasjon v/Tale Nedberg…

Read More